Kronstad Hovedgård kulturforening drives på frivillig basis av innbyggere i Årstad bydel.
Vår visjon er å bidra til økning av kulturaktiviteter i bydelen og Bergen forøvrig med Kronstad Hovedgård som arena. Det kan trekkes mange tråder fra gården til Bergens historie. Vi vil prioritere oppsetting av teaterstykker som viser og tydeliggjør dette og slik søke å knytte Bergens historie fra forskjellige tidsperioder til gårdens identitet. Vi kan her nevne cistercienserklostere, styret under danskekongen og utviklingen i Bergen/bydelen de siste ca. 800 år.  i mars 2019 arrangerer vi teaterkurs. Se plakat under.


 

 

Neste arrangement

Torsdag 26. september kl 2000
Kafeen åpner kl 1900
Entré kr 80 inkl. kaffe/kaker

Sølvskatten 1816 - om
finansieringen av Norges BankVed formidler
Lars Voss Sørhus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  


Støttespillere

270116 logo1 258014m

 Logo KIWI pos

 KRONSTAD


 

 arr.tj. logo

nvio top logo