Tlf: 400 42 572

1

Kronstad Hovedgård ligger sentralt plassert på Kronstadhøyden med storslått utsikt mot Bergen sentrum, Store Lungegårdsvann og Fjellsiden. Gården Kronstad, først kalt Hunsstadir, og seinere Honstad og Hunstad, ble trolig etablert på 1100-tallet og tilhørte det romersk-katolske cistercienserklosteret Nonneseter. Til klostereiendommen hørte store områder med dyrkbar mark. Gården Hunsstadir har en rik og spennende historie og var nærmeste nabo til kongsgården Alrekstad. I år 1277 testamenterte Magnus Lagabøte kongsgården Alrekstad til Nonneseter kloster.  Kronstad ble i år 1480 solgt til Antoniusbrødrene, som drev med sykepleie og herbergsvirksomhet, samt forkynte den lutherske lære i Bergen allerede før reformasjonen i 1536-37. Antoniusbrødrene drev gården frem til 1528. Samme år ble hele klostereiendommen sekularisert og overdratt til kongens mann i Bergen, Vincent Lunge. Lunge var dansk adelsmann og lensherre for Bergenhus utsendt av Kong Fredrik 1. Kronstad Hovedgård ble nå en del av det store Lungegårdsgodset og ble paktet bort.
 
Kronstad Hovedgård har hatt en rekke ulike eiere fra adel og borgerskap. Blant de mest kjente er Jørgen Thormølen,
Christoffer Gerhardt Ameln og Joachim Friele. Thormølen eide Kronstad Hovedgård i tiden 1685-1693, men residerte i følge historien på Muralmenningen. Lavkonjuktur, bybrann og andre uheldige omstendigheter gjorde imidlertid at Thormølen i 1708 døde som en fattig mann.
 
I 1781 kjøpte kjøpmann og major Christoffer Gerhard Ameln eiendommen for 1800 riksdaler og med det begynte en ny æra for Kronstad Hovedgård. Nå sto opprustning og ombygninger for tur. I 1840 ble Kronstad kjøpt av konsul og kjøpmann Joachim Friele. Trolig var det Ole Petter Riis Høegh som i 1844 ble engasjert til å bygge om den opprinnelige bygningen fra ca. 1781. Hovedhuset fikk sin nåværende form i 1846 Friele var vinimportør og en anekdote fra Anthon Mohr Wiesener forteller at det franske vinslottet Chateau Margaux skal ha vært modell for fasaden Nå fikk huset en ny etasje samt rikt utstyrt tempelfront, kraftige hjørnepilastre og fasader som er regelmessig oppdelt av vinduer. Kronstad Hovedgård framsto nå som en herregård og herskapsvilla i empirestil. I følge Aarstads Historie av Just Bing gikk gården Kronstad i 1860 ut av patricierhaand da den ble solgt til vognmann Michael Iversen, som overtok etter Joachim Friele og eide gårde i 6 år.  Kjøpmann Nils Johan Michelsen som var engasjert i handel med sild og tørrfisk overtok eiendommen i 1874. Familien hadde 11 barn og Kronstad Hovedgård forble i familiens eie like frem til 1963. Da ble gården solgt til Johan Vetlesen som brukte huset som selskapslokale.
 
Allerede i 1927 var bygningene blitt fredet av Kirke- og undervisningsdept. I 1973, nær femti år etter fredningsvedtaket, ble Kronstad Hovedgård overtatt av Aktive Krigsdeltakeres Forening. Foreningen ble offisielt nedlagt i 2007 og eierskapet ble overført til Stiftelsen Krigsveteranenes Minne- Kronstad Hovedgård.
 
Hele historien om Kronstad Hovedgård kan du lese her.

Julemarked 2023

Siste oppføring av skuespill

lysere med adresse med kiwi logo

Neste arrangement

Klima regn   Kopi 2 1 of 1  

270116 logo1 258014m Logo KIWI pos arr.tj. logo nvio top logo 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Kronstad Hovedgård kulturforening
St. Sunnivas vei 76
5052 Bergen

Kontakt:
Epost: post@kronstadkultur.no

Følg oss på Faceboook:
Kronstadkultur

 
Innhold © Kronstad Hovedgård kulturforening Webdesign ©2019-23 av Web Norge